• support_banner

המשימה שלנו לקיימות גלובלית היא להגן על הסביבה, להפחית את פליטת הפחמן ולתמוך בקהילות שלנו תוך אספקת מוצרים בטוחים ויעילים.

מאז הקמת החברה, שמנו אחריות חברתית וסביבתית ופיתוח בר קיימא בלב מודל הפיתוח שלנו.המשימה הירוקה של Bioantibody מוקדשת לחדשנות בת קיימא, הגנה על האינטרסים המשותפים של אנשים וטבע, ומגלמת את המחויבות שלנו להיות אחראיות אקולוגית.

 

ב-Bioantibody, אנו שואפים לעמוד או לחרוג מהסטנדרטים, התקנות ודרישות ההיתרים של חוקי הסביבה החלים, ואנו מבטיחים הגנה על הסביבה באמצעות שיטות ידידותיות לסביבה.

• השתמש בטבע כמקור לחדשנות

• מקורות אתיים

• בקנה מידה עולמי, לשמור על פיתוח מקומי

• להגן על הסביבה

• כבוד לבני אדם והפיכת מאמצינו לכדאיים

כְּדַאי